Biyografi

muftuoglu-kapi

Atasoy Müftüoğlu, 1942 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu.

Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve daha bir çok müslüman yazar ve şairin kuşatıcı bir medeniyet söylemine yöneldiği bir dönemde yetişti. Çocukluğundan itibaren Sebilürreşad, Büyük Doğu, Diriliş gibi düşünce çevreleriyle tanıştı.

1960 yılında Trabzon’da başladığı yazarlık hayatına, Eskişehir’de bir han odasındaki daktilosundan güçlü, sorumlu üslubuyla Müslümanları beslemeyi sürdürerek devam etti.

Müftüoğlu, sağlıklı bir anlayışa ve kavrayışa ancak, ümmeti kuşatan bir perspektif ile ulaşabileceğini düşünerek, ulusalcı düşünce çevrelerine mesafeli durmaya başladı. Edebiyat Dergisi’ne uzun aralıklarla, Mavera Dergisi’nde ise kısa aralıklarla denemeler yayınladı. Daha sonra yazarlık ve yazarlar konusunda farklı bir tavır ortaya koyan Müftüoğlu, düşünsel hareketliliğin yaşandığı dergilerin etrafından uzaklaştı. Bu seçiminden sonra Müftüoğlu İslam’ın ve Müslümanların üstünlüğü için bir etkinliği fiilen ortaya koyan her düşünceye, her eğilime, her kişiliğe zihnini ve yüreğini sonuna kadar açtı.

Yüreğine çokça Müslüman adresi ve geniş bir coğrafya sığdıran Atasoy Müftüoğlu, giderek daralan kuşatmanın algılarımızı parçalamasına, bilincimizi yok etmesine ve bütün coğrafyamızı işgal etmesine karşı direnmeyi kendisine şiar edinen bir mücadele insanı oldu.

Başta Büyük Doğu, Yeni İstiklal, Yeni İstanbul, Yeni Devir, Yeni Şafak olmak üzere kimi günlük gazetelerde aralıklı olarak köşe yazarlığı yaptı ve bazılarında hâlâ yazılarına devam etmektedir.

Yazıları ve konuşmalarıyla İslâm ümmetinin ve insanlığın esenliğini samimi duygularla savunan Atasoy Müftüoğlu, bir çok ulusal derginin dışında Anadolu’dan gelen davetlere de icabet etti.

Diriliş, Deneme, Edebiyat, Mavera, Selam, Edebi Pankart, Vuslat, Umran ve Bilge Adam dergileri başta olmak üzere pek çok edebiyat, sanat, düşünce, kültür ve siyaset dergisinde denemeler yazdı ve bir çok dergide yazılarını sürdürmektedir.

Müftüoğlu hayatının her döneminde, insanın ufkunu genişleten ilkeli bir şahsiyet, derviş meşreb bir kişilik ve siyasal bir duruş ortaya koydu. Bir aktivist ve kendisine ulaşan her haberin, her eylemin peşinde koşan, yanında olmak isteyen biri olarak; her zaman okurunun ufkunu açmış, gönlünü genişletmiştir. Onun heyecanıyla heyecanlanan, onun öfkesiyle öfkelenen bu muhit, İngiltere’den, Çeçenistan’a; İran’dan, Afganistan’a; Somali’den, Bosna’ya kadar geniş bir İslam coğrafyasına duyarlılık göstermiştir.

Atasoy Müftüoğlu, kendine ait duruşu ve söylemi ile Afrika, Kudüs, Kandahar, Moro, Hayfa, Isfahan, Halep, Harlem, Peşver, Keşmir, Taşkent, Grozni, Doğu Türkistan ve daha nice İslam coğrafyasını kelimeleri ile kucakladı. Müftüoğlu bununla da kalmayarak, uluslararası konferanslarda ve seminerlerde tebliğler yayınladı.

Bu dönemde yaşanan iki olay onu derinden etkiledi; Biri Şeyh Abdülkadir Es-Sufi ile tanışması, diğeriyse İran İslam Devrimi. Es-Sufi ve cemaatini tanıyınca öylesine sarsıldı ki, izlenimlerini layıkıyla anlatamamaktan çekindi. Ayrıca İran İslam Devrimi’ni büyük bir heyecanla karşılamakla kalmadı, o heyecanı edebiyat inceliği ve mü’mince dikkatiyle çevresindekilere de taşıdı.

Atasoy Müftüoğlu, düşünsel yoğunluğunu en çok gösterdiği 80’li ve 90’lı yılarda Türkiye’de yükselen İslamcılık eğiliminin temelinde hayatın tüm alanlarına yöneltilmiş sağlam bir “tevhid” algısı ortaya koydu. Kitaplarında tevhid, mücadele, ahlak, hikmet ve merhamet eksenli denemeler yazan Müftüoğlu, birçok Müslümanın duygu ve düşünce dünyasında bu kavramların yerleşmesinde büyük pay sahibi oldu.

Atasoy Müftüoğlu’nun; Kur’an’ın, hadislerin, Gazâlî’nin, İmâm-ı Rabbânî’nin, Hasan el-Benna’nın, Malik Bin Nebî’nin, Mevdûdî’nin, Seyyid Kutub’un, İsmail Raci Faruki’nin, Roger Garaudy’nin terimleriyle örülü dili, modern ve İslâmî bir yapı taşımaktadır. Bu nedenle konuşmalarında ve yazılarında edebiyat ve düşünce dünyasını yakından takip edenleri özellikle muhatap almakta, mesajlarını imkan bulduğu sürece edebiyat dergileri üstünden de iletmeyi seçmektedir.

Kuşağının moralini ve umudunu diri tutan Atasoy Müftüoğlu’nun en önemli özelliği okurunu eleştirinin sonuçlarıyla baş başa bırakması değil, oradan bir adım daha öteye giderek, çözüm yoluna ışık tutmasıdır.

2008’de Hece Yayınları’nda çıkan “Irmağın İçli Sesi: Atasoy Müftüoğlu Kitabı” yazarın hayatını çeşitli yönleri ile okuyucuya sunmaktadır.

Müftüoğlu’nun müstesna kişiliği; ağabeyliği, kadirşinaslığı, vefakârlığı, çilekeşliği, dostluğu, arkadaşlığı, mürebbiliği, eğitmenliği, aydınlatıcılığı, üretkenliği, paylaşmacılığı ile öne çıkmaktadır.

Atasoy Müftüoğlu, Eskişehir’de 45 yıl boyunca sürdürdüğü büro faaliyetlerine 30 Mart 2015 tarihinde son vermiştir. Hâlen birçok gazete, dergi ve internet sitesine yazılar yazmakta, Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinde konferanslara katılmakta ve konuşmalar yapmaktadır.

Yayımlanan kitapları:

 • Firak (1978)
 • Vakti Kuşanmak (1980)
 • Furkan Günleri (1985)
 • Tevhidî Gerçekliğin Işığında (1986)
 • Vahyin Kılavuzluğu Altında (1988)
 • Rahmanın Ayetleri Karşısında (1988)
 • Bunca Tuğyan Bunca Issızlık (1989)
 • Söyleşiler (1989 – Bu kitap 2008’de Sözün Erimi ile birleştirilerek yeniden yayımlanmıştır)
 • Göklerin ve Yerin Dili (1990)
 • Yeni Bir Tarih Şafağı (1992)
 • Bilinç Işıklarını Yakmak (1994 – Bu kitap 2016’da Ümmet Bilinci ile birleştirilerek yeniden yayımlanmıştır)
 • İlâhî Şiarları Özgürleştirmek (1997)
 • Evrensel Vicdanın Sesi Olmak (1998)
 • Ümmet Bilinci (1998)
 • Küresel İhtiraslar ve Küresel Kuşatma (2002)
 • Barbarlığa Dönüş (2004)
 • Düşsel Ufuklardan Gerçek Ufuklara (2005)
 • Onurumuzla Yaşamak Elimizdedir (2007)
 • İnsansız Dünyalar İnsansız Hayatlar (2008)
 • Sözün Erimi (2008)
 • Yeni Bir Zamanı Başlatmak (2010)
 • Zamanın Sınavından Geçmek (2010)
 • Küresel Çağda Kaybolmak (2011)
 • Küresel Çağda Varolmak (2012)
 • Teslimiyetçilik Kader Değildir (2013)
 • Ağır Hasarlı Algılar (2014)
 • Varoluşsal Kaygılar (2014)
 • Varoluşsal Belirsizlikler (2015)
 • Putlarını Kıramayan Kabileler (2016)
 • Tarihin Taşrasında Yaşamak (2016)
 • Hakikat Bilincinin Kaybı (2017)
 • Umut ve Sorumluluk (2017)
 • Evrensel Ufkun İmkânları (2017)
 • Sahte Mutlakların Hükümranlığı (2018)
 • Yeni Bir Dilin İnşası (2018)